• darkblurbg

Bij het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden toepasselijk. Door het gebruik van deze website van Buro van Atten wordt u geacht kennis van deze gebruiksvoorwaarden te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. De website is met zorg en aandacht samengesteld, echter kunnen daaraan geen specifieke rechten ontleend worden. De informatie op deze website is algemeen van aard en dient voor algemeen gebruik.

Buro van Atten is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Gebruik is voor uw eigen risico en mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt. De informatie van deze website mag niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd voor eigen gebruik.