• darkblurbg

Buro van Atten richt zich op 3 gebieden:

Beroepsaansprakelijkheid

Zowel in het tuchtrecht als in het aansprakelijkheidsrecht wordt veel opgetreden voor (kandidaat-) notarissen. Met ruim 15 jaar ervaring behoort Buro van Atten tot de weinige experts in Nederland op dit gebied.

Litigation

Liever wordt gesproken over strategische conflictbeslechting. Buro van Atten procedeert als dat in het belang van de cliënt is. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een zorgvuldig opgebouwd netwerk van specialisten.

Trusted Advice

In de loop der tijd is Buro van Atten trusted advisor geworden voor vrije beroepsbeoefenaren, DGA’s, investeerders, entrepreneurs  en familiebedrijven. Op basis van persoonlijke aanbeveling werkt Buro van Atten als juridisch en strategisch adviseur waarbij de dienstverlening gericht is op het buiten rechte bereiken van doelen, en het voorkomen van problemen en geschillen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op